دفن شهدای گمنام در محوطه تاریخی پاسارگاد

13 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به نظر شما مراکز آموزشی، فرهنگی و باستانی جای مناسبی برای دفن شهدا است ؟