دفاتر کاریابی در ایران ورشکست شدند

20 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تازه ترین گزارش ها از ایران از ورشکستگی دفاتر کاریابی خبر می دهد. احمد علوی، کارشناس امور اقتصادی، در گفت و گو با وفا آذربهاری، رکود تورمی در کنار تحریم ها و سوء مدیریت داخلی را از جمله عواملی دانست که دفاتر کاریابی را به ورشکستگی کشانده است.