دفاع رئیس جدید بانک مرکزی از دلار ۳۲۰۰ تومانی

03 شهریور 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئیس کل تازه منصوب شده بانک مرکزی ایران می گوید کسی نباید از وی انتظار کار خارق العاده ای در کوتاه مدت داشته باشد. وی در عین حال از نرخ فعلی ارز دفاع کرد. گزارش از وفا آذربهاری.