دفاع کامران دانشجو از سیاست محدودیت در دانشگاهها

13 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر علوم در یک نشست دانشجویی در تهران از موج جدید محدودیت ها برای دانشجویان این کشور دفاع کرد. در ماه های اخیر برخی از استادان اخراج شده اند و از ادامه تحصیل دانشجویان منتقد دولت جلوگیری شده است. همزمان وزارت علوم پیگیر طرح جداسازی جنسیتی در دانشگاه است که براساس آن پسران یا دختران امکان تحصیل در برخی رشته ها را نخواهند داشت. گزارش از آرش سیگارچی.