دفاع احمدی نژاد از وضع کشور؛ جنتی: درگیر جنگ اقتصادی هستیم

14 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالیکه گرانی کالاهایی چون مرغ تغییر محسوسی نداشته محمود احمدی نژاد رییس جمهوری ایران با رد ضمنی مشکلات اقتصادی، می گوید «اشراف تیم اقتصادی دولت از همه اقتصاددانان نسبت به مسائل، واقعی تر است». همزمان احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان می گوید ایران درگیر جنگ اقتصادی و دچار بحران است. گزارش آرش سیگارچی: