دستگاهی که به بازو بسته می شود و مربی ورزشی شما می شود

23 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فناوری های پیشرفته انسان را از داشتن مربی برای ورزش های روزمره بی نیاز کرده است. دستگاه هایی که با بستن آن به بازو یا مچ شخص می تواند مانند یک مربی از آن استفاده کند.