نگاهی به فیلم دیترویت: تنش های نژادی و رفتار پلیس

04 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلم جدید «کترین بیگلو» کارگردانی که برای «گنجه رنج» اسکار گرفت، تماشاگر را به هرج و مرج در دیترویت سال ۱۹۶۷ باز می گرداند، در شرایطی که شهر در تب اعتراض می سوخت. گزارش بهنام ناطقی