تخریب و سرقت مجسمه های شهر تهران

03 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تندیس های نصب شده در شهر تهران، بار دیگر مورد هجوم قرار گرفته اند. در تازه ترین رویداد از زنجیره ویرانگری و سرقت آثار هنری در تهران، تندیس های دو هنرمند نوازنده کُرد، که به تازگی در چند نقطه تهران نصب شده اند، دچار آسیب شده و ساز آنها از پیکره شان کنده شده است.