افزايش فروش «لگو» در سال ۲۰۱۴

19 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شرکت دانمارکیِ لگو، از افزایش فروشش در سال ۲۰۱۴ خبر داده است. شرکت سازنده اسباب بازی‌های آجری، در سال ۱۹۳۲ توسط یک نجار دانمارکی تأسیس شد. گزارش از نازنين پايدار.