ژنرال دمپسی: فعالیت نظامی ایران در عراق تاکنون ماموریت آمریکا را تهدید نکرده است

20 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا گفت تا زمانی که دولت عراق متعهد به فراگیری همه گروههای مختلف داخل کشور بماند ، فکر می کنم نفوذ ایران مثبت خواهد بود.