ویرانی بزرگترین خانه تهران

10 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بزرگترین خانه تهران و یکی از زیباترین آثار معماری خانگی توسط شهرداری تهران ویران و بجای آن یک برج ساخته می شود. سازمان میراث فرهنگی می گوید شهرداری بدون استعلام اقدام به ویرانی این خانه کرده است.