تلاش دانشمندان برای یافتن دلایل بیماری فراموشی به کمک بازی های کامپیوتری

02 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازی های ویدئویی ممکن است به دانشمندان در مورد یافتن دلیل بیماری فراموشی کمک کنند. پژوهشگران می گویند مطالعه بر روی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آنان را به آزمایش هایی جهت تشخیص بیماری فراموشی نزدیک تر کرده است.