یافته های جدید علمی درباره عوامل پیشگیرنده از زوال عقل

01 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کمیته تخصصی متشکل از ۲۴ پژوهشگر بین المللی بیماری های مغز و اعصاب مدعی شده اند که شیوه زندگی سالم، ادامه تحصیل اجباری تا پایان ۱۵ سالگی، و درمان کم شنوایی، شیوع جهانی دمانس یا زوال ذهن را به یک سوم کاهش خواهد داد.