آشنایی با فرهنگ و زبان های مختلف در وزارت دفاع آمریکا

21 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درک فرهنگ یک کشور بیگانه و توانایی ارتباط برقرار کردن با مردم آن کشور عنصر اصلی استراتژی ارتش در سیاست خارجی، و در بعضی موارد مرز بین پیروزی و شکست است.