در سایر نقاط جهان به مناظره نخست کلینتون و ترامپ چه واکنشی نشان دادند

07 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از یکصد میلیون نفر مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ را در سراسر جهان تماشا کردند. واکنش ها به این نخستین مناظره آنها تنها به داخل آمریکا محدود نبود و در خارج از کشور هم واکنش هایی به همراه داشت.