انتظار اقتصاد ایران برای اجرای توافق جامع اتمی به سر رسید

21 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی، رییس جمهوری ایران و برخی دیگر از مقام های دولتی در چند هفته گذشته تاخیر مجلس شورای اسلامی در بررسی توافق جامع اتمی را برای اقتصاد ایران زیانبار توصیف کرده اند. اکنون که این توافق در مجلس تصویب شده، اجرای آن چه تاثیری می تواند بر اقتصاد ضعیف ایران داشته باشد؟