کدام موجود برای سلامت انسان از همه خطرناک تر است؟

29 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از شما بپرسند، خطرناک ترین موجود زنده روی زمین را نام ببرید، چه پاسخی خواهید داد؟ جواب خیلی ها شاید شیر، و پلنگ و مار و کوسه باشد. اما واقعیت این است که خطر هیچ یک از این حیوانات به اندازه یک حشره کوچکی که دائم دور و بر ما می چرخد نیست.