تلاش دولت محلی در شهر واشنگتن برای بازسازی کتابخانه‌های سنتی شهر

16 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ده سالی است که مقامات محلی پایتخت آمریکا، واشنگتن دی سی در تلاشند تا با بازسازی کتابخانه های عمومی این اماکن را از فرمِ سنتی آن، یعنی مکانی تنها برای کتابخوانی، خارج کنند و آنها را به فضاهایی عمومی تبدیل کنند.