نگاهی به زندگی شهری در پايتخت آمريکا از دريچه چشم يک مهاجر اهل مکزيک

28 آذر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يکی از مهمترين دستاورد های مهاجران تأثير قابل ملاحظه آنها بر فرهنگ و هنر جامعۀ ميزبان است. گزارش پيش رو نگاهی است از دريچه چشم يک مهاجر جوان اهل مکزيک به زندگی شهری در پايتخت آمريکا.