دبيرکل ناتو انتظار دارد کابل پیمان امنیتی را امضا کند

16 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

درحالی که مبارزات انتخاباتی برای تعیین رئیس جمهوری افغانستان آغاز شده است و حامدکرزای امضای پیمان امنیتی با ناتو وآمریکا را به پس از انتخابات موکول می کند، آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو می گوید انتظار دارد کابل پیمان امنیتی را امضا کند تا نیروهای ناتو بتوانند پس از سال جاری نیز برای آموزش افغانها درآن کشور باقی بمانند.