ظریف در داووس: برنامه موشکی ایران کاملا دفاعی است

30 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چهل و ششمین نشست سالانۀ مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس با شرکت شخصیت ها و شرکتهای مالی و اقتصادی بین المللی در حال برگزاری است.