تعدادی از رهبران قدرت‌های بزرگ جهان در نشست امسال داووس غایب هستند

06 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تعدادی از رهبران قدرت های بزرگ جهان امسال در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت نمی‌کنند، که این موضوع انتقادهایی را در پی داشته است.