چهل و هشتمین مجمع جهانی اقتصاد با حضور قدرتمندترین رهبران جهان

03 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قدرتمندترين رهبران سياسی و اقتصادی جهان،نمايندگان نهادهای بين المللی، شرکت های بزرگ و هيئت هايی از نهادهای غيردولتی،آکادميک و خيريه از امروز سه شنبه برای حضور در ۴۸ امين مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس در سوئيس گرد آمده اند. شعار گردهمايی امسال داوس«ايجاد آينده ای مشترک در جهانی از هم گسيخته» است.