نمایشگاهی از آثار مبتکرانه لئوناردو داوینچی در بلژیک

11 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نمایشگاه جدیدی در بلژیک به طرحهای مبتکرانه لئوناردو داوینچی می پردازد. طراحهایی که ۵۰۰ سال پیش کشیده شده اند و در دنیای امروز شاهد بکارگیری آنها هستیم که تاکیدی است بر نبوغ علامه ایتالیایی.