دیوید شنکر: فرقه گرایی بیش از هر عامل دیگری به ارتش عراق ضربه زده است

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگو بخش فارسی صدای آمریکا با دیوید شنگر از پژوهشگران موسسه تحقیقاتی خاور نزدیک در واشنگتن. به اعتقاد آقای شنکر سیاست های نوری المالکی نخست وزیر سابق عراق، و به حاشیه راندن سنی ها، یکدستی و یگانگی در نیروهای مسلح عراق را به پائین سطح خود رسانده است.