گفتگو با دیوید مناشری، بنیانگذار مرکز الیانس مطالعات ایران دانشگاه تل آویو

04 فروردین 1400