خانواده آمریکایی ناپدید شده در ایران خواهان دریافت خسارت هستند؛گفت وگو با دیوید مک گی وکیل خانواده لوینسون

03 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانواده رابرت لوینسون، که ده سال پیش در ایران ناپدید شد، با ارائه شکایتی خواستار دریافت خسارت از جمهوری اسلامی ایران شده‌اند.