هشدار گروه اتحاد علیه ایران اتمی به شرکتهای اروپایی نسبت به خطرهای جدی معامله با ایران

01 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیوید ایبسن، رئیس گروه غیردولتی اتحاد علیه ایران اتمی در گفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا نفوذ سپاه در بیشتر بخش های اقتصادی ایران را دلیل اصلی خطر معامله با شرکتهای ایرانی عنوان کرد.