استفاده ار داغ شدن کامپیوتر برای گرمایش منازل

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

داغ شدن کامپیوتر یکی از متداول ترین مشکلات کسانی است که از کامپیوتر استفاده می کنند. فن های خنک کننده هم قیمت های گرانی دارند، به خصوص اگر شما صاحب کامپیوتر هائی باشید که سروِر های متعدد و بزرگ داشته باشد.