داعش از شهروندان به عنوان سپر دفاعی در موصل استفاده می‌کند

30 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت عراق از پیروزی های جدید در نبرد علیه داعش در موصل خبر می دهد اما می گوید دشمن با بهره گیری از تراکم ساختار قدیمی شهر و استفاده از شهروندان به عنوان سپر دفاعی مقاومت سختی از خود نشان می‌دهد.