داريوش کارگر ، نويسنده ايرانی، درگذشت

29 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

داریوش کارگر مصحح اردای ویراف نامه درگذشت. وی در همدان بدنیا آمد و نیمی از عمرش را صرف پژوهش در تاریخ ايران کرد. پیش از انقلاب چند مجموعه داستان کوتاه نوشت. در جوانی به سیاست روی آورد و در دهه ۶۰ ایران را ترک گفت، سفری که بازگشت نداشت. داریوش کارگر ۱۲ آبان ۱۳۹۱ دور از وطن تسلیم سرطان شد.