داریوش فرهود: فرار مغزها، فرار ژن ها است

24 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی صدای آمریکا با داریوش فرهود، پژوهشگر برجسته حوزه ژنتیک درباره فرار مغزها