تجربه جان موور عکاس آژانس گتی ایمجز از سفر اخیرش به ایران

06 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همواره اخذ ویزای خبری ایران یکی از مشکلات خبرنگاران و عکاسان برای سفر به این کشور بوده است. در برنامه امروز دریچه آقای جان موور عکاس آژانس گتی ایمجز از تجربه سفر اخیرش به ایران می گوید. در ادامه برنامه دریچه با عکسهای خانم ایستر تیکمن و همچنین آقای مهدی فتحی آشنا می شوید.