بررسی عکسهای مربوط به حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸

13 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اواخر دهه هفتاد شمسی دوران پرالتهابی را در فضای سیاسی ایران شاهد بودیم. یکی از رویدادهای مهم در آن زمان حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیرماه ۱۳۷۸ بود.