عکاس خلاق به چه کسی گفته می شود؟

10 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کدام عکس ابدی می شود؟ عکاس برجسته فرانسوی هانری کارتیه برسون، اعتقاد داشت اگر عکسی در "لحظه قطعی" گرفته شود برای ابد ماندگار خواهد شد در برنامه شانزدهم حسن سربخشیان به بررسی آثار این عکاس تاثیرگذار در فتوژورنالیسم جهان پرداخته است. ​