فروش عکسهای پزشک چینی در بازارچه شرقی واشنگتن

17 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دربرنامه هفدهم دریچه ، حسن سربخشیان به دیدار یک پزشک چینی رفته است که در بازارچه شرقی واشنگتن به فروش عکسهایش می پردازد. همچنین در ادامه این برنامه آثار سه عکاس ایرانی که از زندگی شخصی ایرانیها عکاسی کرده اند را می بینید.