نمایشگاه عکس های ماندگار بومیان آمریکا

07 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تا به حال دیده اید که عکسهای چاپ شده بمرور زمان رنگ شان پریده و زرد می شوند؟ در برنامه بیستم دریچه حسن سربخشیان نگاهی دارد به نمایشگاه عکس ویل ویلسون و لری مک نیل دو عکاس بومی امریکایی که در کارهای خود با استفاده از کاغذ حساس پلاتینیوم عکسهای ماندگارتری را چاپ کرده اند