چرا باید خبرنگاران و روزنامه نگاران عکاسی یاد بگیرند؟

14 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشگاه کلمبیا که یکی از مدارس معتبر روزنامه نگاری در آنجا فعال است با تغییر رویه آموزشی خود به دانشجویان رشته روزنامه نگاری این مدرسه آموزش عکاسی می دهد تا بهتر بتوانند داستانهای خود را بیان کنند.