عکسهایی از طولانی ترین جنگ قرن بیستم

28 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بعد از اتمام هر جنگی عکسها و فیلمهای برجای مانده از آن جنگ برای نسلهای بعد بعنوان اسنادی ارزشمند از تاریخ بشمار می روند.آثار کامران جبرییلی، مهدی منعم و ساسان مویدی از جنگ ایران و عراق در این برنامه معرفی می شوند.