دغدغه های ذهنی دو دانشجو در بیست و چهارمین برنامه دریچه

04 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دریچه بیست و چهارم اختصاص به معرفی آثار دو عکاس دانشجو دارد که دغدغه های ذهنی خود را از دریچه دوربین شان ثبت می کنند. آثار نگین کیانی و مهدی زابلی در این برنامه معرفی می شوند