گذر عکس از نگاه یک مردم شناس

12 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه دریچه سی و هشتم مصاحبه با خشایار بیگی مردم شناس از دانشگاه برکلی در خصوص کارکرد عکس در کارهای او را شاهد خواهید بود.عکاسی مورد نظر خشایار بیگی در برابر عکاسی میدانی، خبری یا اجتماعی است و در آن عکاس در کنار عبور از وقایع همراه با آن عبور می کند.​