دریچه - ۵

26 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه پنجم دریچه، حسن سربخشیان با دکتر هادی شفاییه بنیانگذار رشته عکاسی در دانشگاههای ایران گفتگو کرده است، همچنین سرنوشت عکسی که از شاه سابق ایران گرفته شد اما هیچگاه مورد استفاده قرار نگرفت