دریچه - ۸

16 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در چه شرایطی یک عکس به عنوان یک سند تاریخی، برای عکاس ایرانی می تواند دردسر ساز باشد؟ در برنامه هشتم دریچه حسن سربخشیان با دیوید بورنت عکاس امریکایی در باره کتاب ۴۴ روز او که از روزهای انقلاب سال ۱۳۵۷ به چاپ رسیده است گفتگویی انجام داده است.