دریچه - ۱۹

31 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکصد و هفتاد و پنج سال بعد از معرفی روش داگرو تیپ توسط دولت فرانسه به جهان می گذرد. به همین مناسبت همه ساله روز ۱۹ اوت به نام روز جهانی عکاسی نام گذاری شده است. در برنامه نوزدهم دریچه حسن سربخشیان به این موضوع و بررسی آثار ساسان توکلی می پردازد.