دریچه - ۱۸

31 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عکاسی پرتره در جهان با نام یوسف کارش گره خورده است، او که در نوجوانی از ترکیه به کانادا مهاجرت کرده بود با فراگیری عکاسی توانست تصاویری ماندگار از چهره های سیاسی و هنری قرن بیستم از خود به یادگار بگذارد.‬ گالری ملی پرتره شهر واشنگتن این روزها شاهد برپایی نمایشگاهی از آثار اوست و حسن سربخشیان در برنامه دریچه این هفته نگاهی دارد به زندگی و آثار این عکاس معروف.