برنامه دریچه

30 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تصور دنیای بدون تصویر در عصر حاضر ممکن است؟ امروز در برنامه ای بنام دریچه حسن سربخشیان از دنیای عکس و عکاسی می گوید. قسمت اول این برنامه بصورت کلی در باره پیدایش عکاسی است. معرفی عکاس، عکس های شبکه های اجتماعی و اخبار و رویدادهای عکاسی از دیگر بخش های این برنامه است.