دریچه

12 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علاقه به عکاسی باعث شد تا آقای کلاود تیلور که کارمند کاخ سفید بود کارش را رها کرده و به فروش عکسهایش روی آورد. او مغازه ای در شهر واشینگتن دی سی دارد که در برنامه سوم دریچه حسن سربخشیان به مغازه او سری زده است. در این برنامه همچنین امید کشتکار رابطه گرافیک و عکاسی را توضیح می دهد.