دریچه -۴

20 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در چهارمین برنامه دریچه ، پیمان هوشمندزاده نویسنده و عکاس در باره اهمیت عکسهای یادگاری و رابطه عکاسی و فراموشی توضیح می دهد. همچنین عکاسی شاعرانه و گفتگوی حسن سربخشیان با هانیه بختیار در باره رابطه شعر و عکس را شاهد خواهید بود