داربی ۸۶ تهران

10 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا نتیجه بازی منصفانه بود؟ آیا بازی باکیفیتی بود؟ نظرتان درباره عدم حضور زنان در ورزشگاه آزادی و بازداشت زنانی که قصد ورود به استادیوم را داشتند، چیست؟