دانشمند آمریکایی ترک تبار پس از آزادی از زندان در ترکیه مشتاق بازگشت به ناسا است

11 خرداد 1398